Συλλεκτικά αρώματα και όχι μόνον ...

Kappus

Kappus AVOCADO OIL SOAP / SAVON A L’ AVOCADO 100g 3,5 oz
€30,00
Kappus COCONUT SOAP / SAVON AU COCO 100g 3,5 oz
€30,00
Kappus Chestnut soap / Savon de châtaigne 100g 3,5 oz
€40,00
Kappus Juniper soap / Savon de genièvre 100g 3,5 oz
€40,00
Kappus Arnica soap / Savon d’arnica 100g 3,5 oz
€40,00