Συλλεκτικά αρώματα και όχι μόνον ...

Όροι χρήσης

Ο ιστότοπος syllektikaaromata.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ‘’ηλεκτρονικό κατάστημα’’ ή ‘’ιστότοπος’’ ή ‘’ιστοσελίδα’’) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΑΚΗΣ @ ΣΙΑ Ε.Ε. εδρεύει στην Κάτω Σωτηρίτσα, του Δήμου Αγιάς και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 099711290 και ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, αρ Γ.Ε.ΜΗ 124413140000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@syllektikaaromata.gr  τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος : 2414008225  στο εξής χάριν συντομίας καλούμενη η ‘’Εταιρεία’’.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το σήμα syllektikaaromata.gr

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος στο εξής καλούμενος για συντομία ‘’πελάτης’’, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.  

Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή του σε αυτό, η εγγραφή του στο newsletter της Εταιρείας, ή η αγορά προϊόντων, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

Παρεχόμενες  πληροφορίες και  προϊόντα

Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα και την αλήθεια των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές.

Η Εταιρεία στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος και παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τεχνικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου ή λόγω ανωτέρας βίας.

Τα προϊόντα πριν την αποστολή στους πελάτες ζυγίζονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ειδικά  για τα  ΑΡΩΜΑΤΑ  προς αποφυγήν προβλημάτων, τα προϊόντα ζυγίζονται με ζυγό ηλεκτρονικό.

Τα syllektikaaromata.gr δεν μπορούν να δεχθούν ευθύνη για τυχόν λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα.

 

Τα προϊόντα είναι συλλεκτικά και είναι στην διακριτική ευχέρεια του αγοραστή να τα χρησιμοποιήσει.

 

Περιορισμός ευθύνης

Τα syllektikaaromata.gr στα πλαίσια των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνονται και δεν υπέχουν υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από την μη εκτέλεση ή και από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Ενημερώνουν με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη, και αναλαμβάνουν σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Τα syllektikaaromata.gr έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα των προϊόντων, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων των προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση των να πραγματοποιείται μέσα σε  24 ώρες από την στιγμή της τροποποίησης τους.

Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα syllektikaaromata.gr δεν υποχρεούνται να αποδεχθούν παραγγελία και να συνάψουν πώληση προϊόντων, που λόγω μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες), τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς είναι".

Σε καμία περίπτωση τα syllektikaaromata.gr δεν ευθύνονται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία προϊόντων ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Τιμολογιακή  Πολιτική

 Όλες οι τιμές των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση στον ιστότοπο https://www.syllektikaaromata.gr εκφράζονται σε ευρώ, περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι, εκτός από τα έξοδα αποστολής. 

Αυτά τα έξοδα αποστολής είναι διαθέσιμα παρακάτω

Τα syllektikaaromata.gr διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

Ανεξαρτήτως της διακύμανσης των τιμών, ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε την αξία που αναγράφεται στο προϊόν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της καταχώρησης της παραγγελίας.

Τα προϊόντα παραμένουν ιδιοκτησία των syllektikaaromata.gr μέχρι να λάβουν την πλήρη πληρωμή

Ωστόσο, από την αφαίρεση ή την παραλαβή της παραγγελίας από τον πελάτη ή τον αντιπρόσωπό του, οι κίνδυνοι απόσυρσης ή παράδοσης των αγαθών μεταφέρονται στον πελάτη.

Τα έξοδα αποστολής θα γνωστοποιούνται επιπλέον της τιμής του προϊόντος

 

Εγγραφή  χρήστη

Η εγγραφή του χρήστη στο syllektikaaromata.gr είναι προαιρετική

Ο κάθε πελάτης εγγράφεται μόνο μία φορά

Ο πελάτης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (EMAIL) και Κωδικού Πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:
1) Να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του (Το Καλάθι μου)

Στο Καλάθι εμφανίζονται τα προϊόντα που ο πελάτης έχει επιλέξει να παραγγείλει

Ο πελάτης μπορεί να προβεί σε παραγγελίες προϊόντων, των οποίων η επισκόπηση ή η αλλαγή, διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

2) Να ολοκληρώσει την παραγγελία του και να πληρώσει επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες πληρωμής που του παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα

3) Να δει παλιές παραγγελίες του

4) Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του

Η εγγραφή και η συμμετοχή του χρήστη είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη

Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που χορηγεί στην Εταιρεία και ο ιστότοπος βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία.

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα

Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία τα syllektikaaromata.gr ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή

Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως χρήστη, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου

Τα προσωπικά στοιχεία που ο χρήστης χορηγεί κατά την εγγραφή του, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό

1. Της δημιουργίας λογαριασμού στο syllektikaaromata.gr

2. Της επικοινωνίας μαζί του αναφορικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία του, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική του συναλλαγή. 

3. Για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού, υλικού αναφορικά με τα προϊόντα της Εταιρείας

Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με την εγγραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο χρήστης δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Έχει τη δυνατότητα να άρει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που μας έχει χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή χρήστη με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση info@syllektikaaromata.gr.

Έχει τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, ή μπορεί επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων του, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το syllektikaaromata.gr, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την εταιρεία για συγκεκριμένους σκοπούς

 

Ενημερωτικά  Δελτία  -  Newsletters

Τα newsletters προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές

Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία»

Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Tα syllektikaaromata.gr δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση τους

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να μην λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής ενημερωτικών δελτίων του ιστότοπου, μπορεί να ενημερώσει την Εταιρεία χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails που λαμβάνει.

Δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά δεδομένα

 

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο Πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Συγκεκριμένα, για κάθε διαθέσιμο προϊόν είναι ενεργό το link  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ, ενώ για κάθε μη διαθέσιμο προϊόν δεν είναι ενεργό το link ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ και στη θέση του εμφανίζεται το μήνυμα   Δε   Διατίθεται.

Τα syllektikaaromata.gr επιφυλάσσονται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων των εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας

Στην περίπτωση αυτή, τα syllektikaaromata.gr επιφυλάσσονται να μην αποδεχτούν τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση

Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Πελάτης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του

Τα syllektikaaromata.gr επιφυλάσσονται να ενημερώσουν τον Πελάτη σε περίπτωση συνδρομής επιγενόμενων λόγων που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή για τον πιθανό  νέο  χρόνο παράδοσης εφόσον συντρέχουν λόγοι καθυστέρησης της παράδοσης.

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον Πελάτη, ο Πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με ηλεκτρονικό μήνυμα στο syllektikaaromata.gr).

Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία και έτσι καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης, τα syllektikaaromata.gr οφείλουν να επιστρέψουν , χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που τους έχει καταβάλλει ο Πελάτης.

 

Δικαιώματα  πνευματικής  ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα syllektikaaromata.gr ή τα προϊόντα της Εταιρείας, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους

Όλα τα κείμενα, σχόλια, εικονογραφήσεις, εικόνες και φωτογραφίες, μάρκες και βάσεις δεδομένων που αναπαράγονται και ενσωματώνονται στον ιστότοπο www.syllektikaaromata.gr προστατεύονται, για ολόκληρο τον κόσμο, βάσει της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας, επιτρέπεται μόνο η χρήση για ιδιωτική χρήση

Απαγορεύεται αυστηρά ολική ή μερική αναπαραγωγή του ιστότοπου www.syllektikaaromata.gr

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται

 

Γενικοί  όροι

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί  να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα ιστότοπο

Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες ο πελάτης έχει ήδη διενεργήσει μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η χρήση του syllektikaaromata.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα

 

Διαδικασία αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος

Ο επισκέπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις κατηγορίες που βρίσκονται στο κεντρικό MENU του ιστότοπου, να πλοηγηθεί σε αυτές και να βρει το προϊόν που ψάχνει

Στη συνέχεια μπορεί να προσθέσει τα προϊόντα στο Καλάθι του από την προϊοντική σελίδα κάνοντας κλικ στο link "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ"

Ο επισκέπτης μπορεί να μεταβεί στο καλάθι του κάνοντας κλικ στο link "Το καλάθι μου" το οποίο βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας, ενώ μπορεί να χρησιμοποιήσει το link διαγραφής από το καλάθι για να αφαιρέσει τα προϊόντα από το καλάθι του πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Για να ολοκληρώσει την καταχώρηση της παραγγελίας του, ο χρήστης του syllektikaaromata.gr έχει τις επιλογές :

  1. Να δημιουργήσει λογαριασμό μέσω της Εγγραφής Χρήστη που αναλύεται παραπάνω
  2. Να συνεχίσει ως Επισκέπτης

Για να ολοκληρώσει την αγορά πρέπει να κάνει κλικ στο link "ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ" και εν συνεχεία θα λάβει στο email του τον κωδικό και την ανάλυση της παραγγελίας του.

 

Τρόποι  Πληρωμής

*Βλέπε τρόποι πληρωμής

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies του syllektikaaromata.gr

 

Τρόποι  Παράδοσης

Οι αποστολές των παραγγελιών πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω courier για την Ελλάδα.

Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας ο πελάτης επιλέγει την ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία επιθυμεί να αποσταλεί η παραγγελία του, στην ενότητα "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ".

Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση της παραγγελίας, αποστέλλεται αυτόματα email στον πελάτη με την ανάλυση της παραγγελίας του

Δεν υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής των παραγγελιών από φυσικό κατάστημα

 

Τροποποιήσεις της Υπηρεσίας

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή και να διακόψει την παροχή αυτών προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση.

Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους, παρόντες όρους χρήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον πελάτη για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας.

 

Προϊόντα και Πληροφορίες  -  Ευθύνη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Πελάτη από την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος προερχόμενη από απώλεια ή καθυστέρηση λήψης ή μη λήψη ή αλλοίωση δεδομένων.

Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τα προϊόντα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν αποτελούν και δεν αντικαθιστούν οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή και γενικά οποιαδήποτε συμβουλή οποιουδήποτε επιστήμονα υγείας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Όροι Χρήσης

Συνεπώς έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου

1.Ο ιστότοπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη

2.Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς

3.Η τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων το ηλεκτρονικό κατάστημά μας τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, ωστόσο το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει εγγυήσεις για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους.

Επιπλέον το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση παρέχει

1.Για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των προϊόντων του αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο το προορίζει ο χρήσης

2.Για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων χρηστών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του

Δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

Δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον ιστότοπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Επίσης ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, τα syllektikaaromata.gr ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει έναντι υμών και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε:

1.Λάθη, παραλήψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers.

2.Οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

3.Γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις και παραλήψεις του ιστότοπου ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών για τις οποίες δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

4.Πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη

Το ηλεκτρονικό κατάστημα επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών.

Επιπλέον ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν μη διαθεσιμότητα των δικτυακών αυτών τόπων, της πολιτικής τους περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών τους.

Ο ιστότοπος δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και δε φέρει ουδεμία ευθύνη γι’ αυτά.

Τα syllektikaaromata.gr ευθύνονται μόνο για ελαφριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης του χρήστη από τις πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχει

 

Υποχρεώσεις  Πελάτη

Ο Πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος υποχρεούται:

1.Να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του ηλεκτρονικού καταστήματος, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά περιγράφονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.
2.Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα της Εταιρείας ή τρίτων.
3.Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών του και των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτού.
4.Να παρέχει πλήρη και αληθή προσωπικά στοιχεία κατά τη διαδικασία της εγγραφής του ως πελάτη
5.Να ενημερώνει τα προσωπικά στοιχεία εγγραφής του, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται κάθε στιγμή στα αληθή προσωπικά του στοιχεία

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων εγγραφής του Πελάτη, το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του πελάτη ενημερώνοντάς τον.
6.Να διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασής του (PASSWORD) στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος

Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει άμεσα το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@syllektikaaromata.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δε φέρει καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής του, αν δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως γι’ αυτή.

7.Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από τον προσωπικό του λογαριασμό στο τέλος κάθε συνόδου (session)
8.Να παρέχει ορθά και αληθή Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, χυδαίο, άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψη που :

1.Παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων.

2.Περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού και  να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή και των άλλων χρηστών, Μελών, καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών του ιστότοπου/ ηλεκτρονικού καταστήματος.

Απαγορεύεται:
1.Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων  που διακινούνται μέσω του ιστότοπου και για τα οποία δεν υπάρχει καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία χρήσης.

2.Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα προϊόντα/ υπηρεσίες της Εταιρείας.
3.Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που χορηγούνται στο syllektikaaromata.gr από τους χρήστες του
4.Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής και ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής

αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα  του ιστότοπου.

 

Πολιτική  Προστασίας  Προσωπικών  Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Έξοδα  Αποστολής  Παραγγελίας

Τα syllektikaaromata.gr υπολογίζoυν το κόστος των μεταφορικών, βάση του συνολικού βάρους και όγκου της παραγγελίας σας

Για αγορές έως 2 Κg βάρος (ογκομετρικό ή πραγματικό) η αποστολή είναι 10.00 €

Για παραγγελίες μεγαλύτερες των 2 Κg τα έξοδα αποστολής είναι επιπλέον  3.00 € ανά κιλό

Εάν το βάρος των προϊόντων της παραγγελίας είναι μεγαλύτερο των 20 Κg τότε η αποστολή των προϊόντων γίνεται με μεταφορική, και το ποσό είναι 90,00 € 

Aποστέλουμε προϊόντα σε Χώρες της   Ζώνης - (1)

ΚΥΠΡΟΣ   (Cyprus)

ΑΛΒΑΝΙΑ  (Albania)

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  (North Macedonia)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  (Bulgaria)

ΡΟΥΜΑΝΙΑ  (Romania)

ΤΟΥΡΚΙΑ  (Turkey)

Για αγορές έως 2 Κg βάρος (ογκομετρικό ή πραγματικό) η αποστολή είναι 17.00 € 

Για παραγγελίες μεγαλύτερες των 2 Κg τα έξοδα αποστολής είναι επιπλέον  4.00 € ανά κιλό

 

Aποστέλουμε προϊόντα σε Χώρες της   Ζώνης - (2)

ΑΥΣΤΡΙΑ  (Austria)

ΒΕΛΓΙΟ  (Belgium)

ΓΑΛΛΙΑ (ΚΟΡΣΙΚΗ - ΜΟΝΑΚΟ)  (France -  Corse - Monaco)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  (Germany)

ΔΑΝΙΑ  (Denmark)

ΕΛΒΕΤΙΑ  (Switzerland)

ΕΣΘΟΝΙΑ  (Estonia)

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  (United Kingdom)

ΙΡΛΑΝΔΙΑ  (Ireland)

ΙΣΛΑΝΔΙΑ  (Iceland)

ΙΣΠΑΝΙΑ (ΒΑΛΕΑΡΙΔΕΣ - ΚΑΝΑΡΙΑ)  (Spain - Islas Baleares - Canarias)

ΙΤΑΛΙΑ  (Italy)

ΚΡΟΑΤΙΑ  (Croatia)

ΛΕΤΟΝΙΑ  (Latvia)

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ  (Lithuania)

ΛΟΥΞΕΒΟΥΡΓΟ  (Luxembourg)

ΜΑΛΤΑ  (Malta)

ΝΟΡΒΗΓΙΑ  (Norway)

ΟΛΛΑΝΔΙΑ  (Netherlands)

ΟΥΓΓΑΡΙΑ  (Hungary)

ΠΟΛΩΝΙΑ  (Poland)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (ΑΖΟΡΕΣ)  (Portugal - Αzores)

ΣΛΟΒΑΚΙΑ  (Slovakia)

ΣΛΟΒΕΝΙΑ  (Slovenia)

ΣΟΥΗΔΙΑ  (Sweden)

ΤΣΕΧΙΑ  (Czechia)

ΦΙΛΑΝΔΙΑ  (Finland)

Για αγορές έως 1 Κg βάρος (ογκομετρικό ή πραγματικό) η αποστολή είναι 23.00 € 

Για παραγγελίες μεγαλύτερες των 1 Κg τα έξοδα αποστολής είναι επιπλέον  5.00 € ανά κιλό

 

Aποστέλουμε προϊόντα σε Χώρες της   Ζώνης - (3)

ΑΙΓΥΠΤΟΣ    (Egypt)

ΑΙΘΙΟΠΙΑ     (Ethiopia)

ΑΛΓΕΡΙΑ      (Algeria)

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ  (Argentina)

ΑΡΜΕΝΙΑ      (Armenia)

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ  (Australia)

ΒΙΕΤΝΑΜ     (Vietnam)

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ  (Bosnia and Herregovina)

ΒΡΑΖΙΛΙΑ     (Brazil)

ΓΕΩΡΓΙΑ   (Georgia)

ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ   (Greenland)

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ   (United Arab Emirates)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ   (United States)

ΙΑΠΩΝΙΑ    (Japan)

ΙΝΔΙΑ    (India)

ΙΟΡΔΑΝΙΑ   (Jordan)

ΙΡΑΚ   (Iraq)

ΙΡΑΝ   (Iran)

ΙΣΡΑΗΛ  (Israel)

ΚΑΝΑΔΑΣ   (Canada)

ΚΑΤΑΡ   (Qatar)

ΚΕΝΥΑ   (Kenya)

ΚΙΝΑ    (China)

ΚΟΡΕΑ ΝΟΤΙΑ   (Korea South)

ΚΟΥΒΕΙΤ   (Kuwait)

ΛΙΒΑΝΟΣ   (Lebanon)

ΜΑΛΑΙΣΙΑ   (Malaysia)

ΜΑΡΟΚΟ   (Morocco)

ΜΕΞΙΚΟ   (Mexico)

ΜΟΛΔΑΒΙΑ   (Moldova)

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ   (Bangladesh)

ΜΠΑΧΡΕΙΝ   (Bahrain)

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ   (New Zealand)

ΝΙΓΗΡΙΑ   (Nigeria)

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ   (South Africa)

ΟΜΑΝ   (Oman)

ΠΑΚΙΣΤΑΝ   (Pakistan)

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ   (Puerto Rico)

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ   (Saudi Arabia)

ΣΕΡΒΙΑ    (Serbia)

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ   (Singapore)

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ   (Sri Lanka)

ΤΑΙΒΑΝ   (Taiwan)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ   (Tanzania)

ΤΑΥΛΑΝΔΗ    (Thailand)

ΤΥΝΗΣΙΑ   (Tunisia)

ΦΕΡΟΕ ΝΗΣΟΙ   (Faroe Islands)

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ    (Philippines)

ΧΙΛΗ    (Chile)

ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ   (Hong Kong)

 

Για αγορές έως 1 Κg βάρος (ογκομετρικό ή πραγματικό) η αποστολή είναι 28.00 € 

Για παραγγελίες μεγαλύτερες των 1 Κg τα έξοδα αποστολής είναι επιπλέον  8.00 € ανά κιλό

 

Ο αγοραστής θα πληρώσει για την ασφάλιση του προϊόντος εάν ζητηθεί ασφάλεια.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το προϊόν μόλις αυτό αποσταλεί από εμάς, εάν δεν έχει ασφαλιστεί.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας αποστέλλεται αυτόματα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ανάλυση της παραγγελίας. Ο πελάτης δε χρειάζεται να κάνει τίποτε άλλο.

 

Ακύρωση  Παραγγελίας  -  Πολιτική  επιστροφών

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία σε διάστημα Δώδεκα (12) ωρών από την καταχώρηση αυτής 

1.Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@syllektikaaromata.gr με θέμα "Ακύρωση Παραγγελίας" στο οποίο πρέπει να αναγράφει και τον κωδικό της παραγγελίας του ή

2.Καλώντας στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2414008225

Επιστροφή προϊόντων ή εμπορευμάτων με χρέωση του syllektikaaromata.gr γίνεται δεκτή σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με υπαιτιότητα του syllektikaaromata.gr εκτελέσθηκε λανθασμένα η παραγγελία (λάθος στην παραγγελιοληψία, την τιμολόγηση ή την αποστολή).

Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος/εμπορεύματος εξ’ αρχής

Τα προϊόντα/εμπορεύματα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί και χωρίς φθορές

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική συσκευασία τους

Η τυχόν επιστροφή του εμπορεύματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του και θα πρέπει να γίνει μέσω της εταιρείας courier που συνεργάζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα με χρέωση πελάτη, βάσει της υπάρχουσας τιμολογιακής πολιτικής.

Το προϊόν είναι δυνατόν να επιστραφεί εφόσον:

1.Συμπληρωθεί το έντυπο επιστροφής πού έχει σταλεί μαζί με το προϊόν, στο syllektikaaromata.gr μέσω της εταιρείας courier που συνεργάζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα.

H επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του και

2 Η συσκευασία δεν έχει παραβιαστεί και βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση, σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής

Οι επιστροφές αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση : ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΥΡΑΚΗΣ @ ΣΙΑ  Ε.Ε.  ΚΑΤΩ  ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ  ΑΓΙΑΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ  ΤΚ: 40003