Συλλεκτικά αρώματα και όχι μόνον ...

Vintage γυάλινες σύριγγες - βελόνες

OPTIMA (Fortuna W.G.Co) GLASS HYPODERMIC SYRINGE (LUER-LOCK tip) with interchangeable components / Reusable / Γυάλινη Σύριγγα με μεταλλικό σύνδεσμο ασφαλείας, επαναχρησιμοποιήσιμη 5 c.c. + STAINLESS STEEL NEEDLES / ΒΕΛΟΝΕΣ No 12 Μια Ντουζίνα (Δωδεκάδα).
€57,00
OPTIMA (Fortuna W.G.Co) GLASS HYPODERMIC SYRINGE (LUER-LOCK tip) with interchangeable components / Reusable / Γυάλινη Σύριγγα με μεταλλικό σύνδεσμο ασφαλείας, επαναχρησιμοποιήσιμη 5 c.c. + STAINLESS STEEL NEEDLES / ΒΕΛΟΝΕΣ No 14 Μια Ντουζίνα (Δωδεκάδα).
€57,00
STAINLESS STEEL NEEDLES FOR HYPODERMIC INJECTION ELECTROLYTIC POLISHED (18% CHROME 8% NICKEL) No 12 ONE DOZEN / ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΣΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ (18% ΧΡΩΜΙΟ 8% ΝΙΚΕΛΙΟ) No 12 Μια Ντουζίνα (Δωδεκάδα).
€42,00
STAINLESS STEEL NEEDLES FOR HYPODERMIC INJECTION ELECTROLYTIC POLISHED (18% CHROME 8% NICKEL) No 14 ONE DOZEN / ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΣΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ (18% ΧΡΩΜΙΟ 8% ΝΙΚΕΛΙΟ) No 14 Μια Ντουζίνα (Δωδεκάδα).
€42,00
STAINLESS STEEL NEEDLES FOR HYPODERMIC INJECTION ELECTROLYTIC POLISHED (18% CHROME 8% NICKEL) No 18 ONE DOZEN / ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΣΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ (18% ΧΡΩΜΙΟ 8% ΝΙΚΕΛΙΟ) No 18 Μια Ντουζίνα (Δωδεκάδα).
€42,00
OPTIMA (Fortuna W.G.Co) GLASS HYPODERMIC SYRINGE (LUER-LOCK tip) with interchangeable components / Reusable / Γυάλινη Σύριγγα με μεταλλικό σύνδεσμο ασφαλείας, επαναχρησιμοποιήσιμη 5 c.c. + STAINLESS STEEL NEEDLES / ΒΕΛΟΝΑ No 1.4x30
€19,00
OPTIMA (Fortuna W.G.Co) GLASS HYPODERMIC SYRINGE (LUER-LOCK tip) with interchangeable components / Reusable / Γυάλινη Σύριγγα με μεταλλικό σύνδεσμο ασφαλείας, επαναχρησιμοποιήσιμη 5 c.c. + STAINLESS STEEL NEEDLES / ΒΕΛΟΝΑ No 1.5x35
€19,00
OPTIMA (Fortuna W.G.Co) GLASS HYPODERMIC SYRINGE (LUER-LOCK tip) with interchangeable components / Reusable / Γυάλινη Σύριγγα με μεταλλικό σύνδεσμο ασφαλείας, επαναχρησιμοποιήσιμη 5 c.c. + STAINLESS STEEL NEEDLES / ΒΕΛΟΝΑ No 12
€19,00
OPTIMA (Fortuna W.G.Co) GLASS HYPODERMIC SYRINGE (LUER-LOCK tip) with interchangeable components / Reusable / Γυάλινη Σύριγγα με μεταλλικό σύνδεσμο ασφαλείας, επαναχρησιμοποιήσιμη 5 c.c. + STAINLESS STEEL NEEDLES / ΒΕΛΟΝΑ No 14
€19,00
OPTIMA (Fortuna W.G.Co) GLASS HYPODERMIC SYRINGE (LUER-LOCK tip) with interchangeable components / Reusable / Γυάλινη Σύριγγα με μεταλλικό σύνδεσμο ασφαλείας, επαναχρησιμοποιήσιμη 5 c.c. + STAINLESS STEEL NEEDLES / ΒΕΛΟΝΑ No 16
€19,00
OPTIMA (Fortuna W.G.Co) GLASS HYPODERMIC SYRINGE (LUER-LOCK tip) with interchangeable components / Reusable / Γυάλινη Σύριγγα με μεταλλικό σύνδεσμο ασφαλείας, επαναχρησιμοποιήσιμη 5 c.c. + STAINLESS STEEL NEEDLES / ΒΕΛΟΝΑ No 18
€19,00
OPTIMA (Fortuna W.G.Co) GLASS HYPODERMIC SYRINGE (LUER-LOCK tip) with interchangeable components / Reusable / Γυάλινη Σύριγγα με μεταλλικό σύνδεσμο ασφαλείας, επαναχρησιμοποιήσιμη 5 c.c.
€15,00
ANIMEX GLASS HYPODERMIC SYRINGE (LUER tip) with interchangeable components / Reusable / Γυάλινη Σύριγγα με γυάλινη άκρη (LUER) επαναχρησιμοποιήσιμη 5 c.c. + STAINLESS STEEL NEEDLES FOR HYPODERMIC INJECTION / ΒΕΛΟΝΑ No 22x1 1/2
€16,00
ANIMEX GLASS HYPODERMIC SYRINGE (LUER tip) with interchangeable components / Reusable / Γυάλινη Σύριγγα με γυάλινη άκρη (LUER) επαναχρησιμοποιήσιμη 5 c.c. + STAINLESS STEEL NEEDLES FOR HYPODERMIC INJECTION / ΒΕΛΟΝΑ No 23x1
€16,00
ANIMEX GLASS HYPODERMIC SYRINGE (LUER tip) INTERNATIONAL STANDARD SPECIFICATION with interchangeable components / Reusable / Γυάλινη Σύριγγα με γυάλινη άκρη (LUER) επαναχρησιμοποιήσιμη 5 c.c.
€12,00